CityPay

Konto CityPay


Strona chroniona certyfikatem RapidSSL


Kontakt

System CityPay jest obsługiwany przez Multic Technology Sp z o.o.

Ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko – Biała
NIP 5472122894
REGON 241600041
Kapitał zakładowy 1.329.700 pln
email: biuro@multic.pl

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej , Wydział VIII Gospodarczy krajowego rejestru sądowego , KRS 0000359954

©2009 Multic Technology Sp. z o.o.