CityPay

Konto CityPay


Strona chroniona certyfikatem RapidSSL


Regulamin

Miasto wprowadza strefę płatnego parkowania zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady Miasta. Zasady uiszczania opłat za parkowanie przy użyciu telefonu komórkowego określa Regulamin CityPay. Regulamin serwisu CityPay oraz uchwała miasta jest dostępna w zakładce Miasta.

©2009 Multic Technology Sp. z o.o.